Finansiering av juridiska tjänster, är det alltid jag som betalar?